በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ

                           ስለ እኛ

የህብረተሰቡን የትምህርት ፍላጎት በመፍታት ተከታታይ የማህበረሰብ ንቅናቄ ስራዎች እና ከፍተኛ መጠን ያለው የትምህርት ፋይናንስ በመመደብ የታዩ ችግሮች ቢኖሩም የትምህርት ስርዓቱን ጥራት አደጋ ላይ የሚጥሉ ተግዳሮቶች አሉ። እየታዩ ያሉትን የጥራት ተግዳሮቶች የመፍታት ጉዳይ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግዴታም ይመስላል። በመሆኑም የክልሉ መንግስትና ትምህርት ቢሮ የችግሩን ጥልቀት በመገንዘብ ችግሮቹን ለመቅረፍና ጥራት ያለውና ቀልጣፋ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት እንዲገኝ ለማድረግ ጥረት አድርገዋል። በመሆኑም ዘርፉ ከአጠቃላይ የትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራመር (GEQIP) ጋር የሚጣጣሙ የፖለቲካ አመራሮች፣ የትምህርት ባለሙያዎች፣ ባለድርሻ አካላት እና የብዙኃን ንቅናቄ ባለቤትነትን በመያዝ ተገቢውን ስልቶችን በመንደፍ የአጠቃላይ የጥራት ቅልጥፍናን፣ ተደራሽነትንና ፍትሃዊነትን በማስፈን ላይ ይገኛል። በክልሉ ውስጥ ትምህርት.

 

ራዕይ

በ2020 ተወዳዳሪና በሁለንተናዊ ስብዕና የበቃ ለሀገሩ ብልጽግና የሚተጋ ዜጋ ፈርቶ ማየት፡፡

 

ተልዕኮ

ፍትሀዊ፤ አካታች እና ተደራሽ የሆነ ጥራቱና አግባብነቱ የተረጋገጠ በመልካም አስተዳደር ላይ የተገነባ የህይወት ዘመን ትምህርትና ሥልጠና አካል የሆነ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ትምህርት ከቅድመ አንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ለዜጎች ማቅረብና የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርትን የማስተግበር ሚና መጫወት፣

እሴቶች

Ø እሴቶች
o
ብቃትና ዉጤታማነት
o
የባለቤትነት ስሜት
o
ፍትሃዊነት
o
ተጠያቂነት
o
አሳታፊነት
o
አገልጋይነት
o
ግልፀኝነት