የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት

የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥትን ከመሠረቱት አስር ክልሎች መካከል አንዱ ሲሆን በክልሉ የሚገኙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በመከባበር፣ በመፈቃቀድና ዲሞክራሲያዊ አንድነታቸዉን በማጠናከር የጋራ ክልላቸዉን እየመሩና እያለሙ ይገኛሉ፡፡ እነዚህ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የማንነታቸው መገለጫ የሆኑ ባህላዊና ታሪካዊ ዕሴቶች ያሏቸዉ ሲሆኑ፤ ዕሴቶቻቸዉን ለማስተዋወቅና ጥቅም ላይ ለማዋል የተደረገዉ ጥረት ዝቅተኛ ነዉ፡፡ በብሔረሰቦቹ ዙሪያ የተጻፉ ጽሑፎች አነስተኛ ብቻ ሳይሆኑ በመረጃ አጠቃቀምና በይዘታቸዉ ወጥነት የሚጎድላቸዉ ከመሆናቸዉም በላይ ባህላቸውንና ታሪካቸውን በጥልቀት ባልተረዱ የዉጪ ፀሐፍት የተጻፉ በመሆናቸዉ ክፍተቶች ተስተዉሎባቸዋል፡፡ በአገር ዉስጥ ምሁራን የተጻፉ ዉስን ሥራዎች ያሉ ቢሆኑም የእያንዳንዱን ብሄረሰብ ማንነት በተሟላ መልኩ የዳሰሱ አይደሉም፤ ለዚህም እንደ ምክንያት የሚገለጹት፡-

 

የክልሉ ብሔሮች፡ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ከደረሰባቸው ብሔራዊ ጭቆና በመላቀቅ፣ በአንድነት አብሮና ተሳስቦ ለመኖር፣ እንዲሁም የቃል ኪዳናቸዉ ማሰሪያ የሆነው ህገ-መንግሥት ያጐናፀፋቸውን ሰብአዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ኢኮኖሚያዊ መብቶቻቸውን በተሟላ ሁኔታ ለመጠቀም እንዲያስችላቸው ሕገ-መንግሥቱን በመቅረጽና በማጽደቅ በአዋጅ ቁጥር 1/1987 . መሠረት የጋራ ክልላቸውን መስርተዋል፡፡ በተሻሸለዉ 1994 የክልሉ ህገ-መንግሥት አንቀጽ 48 መሰረት የብሄረሰቦች ምክር ቤት ተቋቁሞ የብሄረሰቦች የጋራ ተጠቃሚነት የሚረጋገጥበት፣ በማንነታቸዉ የሚታወቁበትና የሚኮሩበትን ሥርዓት ለመዘርጋት ጥረቱ የቀጠለ ሲሆን ከነዚህ ጥረቶች አንዱ የዚህ ፕሮፋይል ተዘጋጅቶ መቅረብ ነዉ፡፡

 

ኘሮፋይሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋጀዉ 2001 . ሲሆን 2 ጊዜም 2004 . ታትሞ ስራ ላይ የዋለና ክልሉ አሁን የደረሰበትን የእድገት ደረጃ የሚያሳዩ መረጃዎችን በማካተት 3ተኛ ጊዜ ለማሳተም ተችሏል፡፡ በዚህ ፕሮፋይል ህትመት ዉስጥ ከዚህ ቀደም ሲል በታተሙት ዉስጥ እንደ ችግር የተመለከቱትን እጥረቶች ሙሉ በሙሉ ያስወግዳል ባይባልም እንደ ተከታታይ ሥራ በማገልገል ለቀጣይ ሥራዎች ጥሩ ሊባል የሚችል መነሻ እንደሚሆን ይገመታል፡፡ የኘሮፋይሉ ዋነኛ ዓላማም ብሔረሰቦቹ በመካከላቸዉ ያለውን ልዩነትና አንድነት በመረዳት እርስ በርስ እንዲተዋወቁ ልዩ የሚያደርጉአቸውን ጉዳዮች አውቀው፣ ተመሣሣይነትና ተወራራሽነት ያላቸውን ጉዳዮች እያጐለበቱ በመቻቻል አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ ለማስቻል ነው፡፡ ኘሮፋይሉ የባህል ፖሊሲውን በክልሉ ለመተግበር፣ የሕዝቦችን ትስስር በይበልጥ ለማጐልበት ብሎም በዘርፉ ጥናትና ምርምር ለሚያካሄዱ ዘርፎች አስተዋፅኦ ይኖረዋል፡፡ የክልሉ ብሔረሰቦች በአብዛኛው የተፃፈ ታሪክ የሌላቸውና ያሉትም ቢሆኑ የተዛቡ በመሆናቸው ኘሮፋይሉን ለማዘጋጀት ዋነኛ የመረጃ ምንጭ ተደርገዉ የተወሰዱት በየደረጃው የሚገኙ መንግሥታዊ አስተዳደር እርከን መሪዎች፣ የየብሔረሰቡ ታዋቂ ሽማግሌዎችና ምሁራን ሲሆኑ ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ መረጃዎችን ከተለያዩ አግባብነት ካላቸው መንግሥታዊ ተቋማት ለመጠቀም ተሞክሯል፡፡ ጥናቱ ሙሉ በሙሉ ያለውን ጥሬ ሀቅ ከሀገር ሽማግሌዎች በመውሰድ ላይ የተመሠረተ ገለፃዊ አፃፃፍ ዘዴ (descriptive approach) የተከተለ ነው፡፡ የኘሮፋይሉ የመጀመሪያ ረቂቅ በየብሔረሰቦቹ አስተዳደር ተወካዮችናየ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራን በተገኙበት ተተችቶ ማስተካከያዎች የተደረጉበት ሲሆን በዚህኛው ህትመት ላይ የማህበራዊና ኢኮኖማዊ መረጃዎች ለውጥ ብቻ ተደርገዋል፡፡


የኘሮፋይሉ አደረጃጀት የዞኖችንና ልዩ ወዳረዎችን አቀማመጥ የአማርኛ ፊደል ቅደም ተከተልን (Alphabetical order) መሠረት ያደረገ ሲሆን በአንድ ዞን ከአንድ በላይ ለሆኑ ብሔረሰቦች በብሔረሰቦቹ የአማርኛ ፊደል ቅደም ተከተል (Alphabet) መሠረት እንዲቀመጡ ተደርጓል፡፡

Source: snnprscon.info

ዞኖች

...
ሀዲያ ዞን
የአስተዳደር አይነት ዞን
...
ወላይታ ዞን
የአስተዳደር አይነት ዞን
...
የጉራጌ ዞን
የአስተዳደር አይነት ዞን
...
ጋሞ ዞን
የአስተዳደር አይነት ዞን
...
ስልጤ ዞን
የአስተዳደር አይነት ዞን
...
ጌዴኦ ዞን
የአስተዳደር አይነት ዞን

ልዩ ወረዳዎች

...
አማሮ ልዩ ወረዳ
የአስተዳደር አይነት ልዩ ወረዳ
...
የም ልዩ
የአስተዳደር አይነት ልዩ ወረዳ
...
ደራሼ ልዩ ወረዳ
የአስተዳደር አይነት ልዩ ወረዳ

ወረዳዎች

...
ዳሞት ጋሌ
የአስተዳደር አይነት ወረዳ

ጠቅላላ መረጃዎች

የአስተዳደር አይነት ክልል
ሁኔታ አክቲቭ

የሴክተር ተቋማት

Logo የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት የሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ
ኢንፎርሜሽንና ቴክኖሎጂ የመጪው ትውልድ ቋንቋ ነው!!!
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ
Education for all
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት የቴክኒክና ሙያ ት/ስልጠና ቢሮ
No Moto
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት የብሄረሰቦች ም/ቤት
nomoto
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ጤና ቢሮ
ee
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት የፋይናንስ ቢሮ
nomoto
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ
Moto
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት የትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ
Moto
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ
moto
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ፍትህ ቢሮ
ፍትህ ለሁሉም!
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ግብርና ቢሮ
ከማምረት በላይ(beyond the product)
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ
nomoto
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት
nomoto
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት የክልል ም/ቤት ጽ/ቤት
nomoto
አይነት : መንግስታዊ
Logo በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ
nomoto
አይነት : መንግስታዊ